Hoe kan je de CITO toets trainen?

Gepost door Maarten op woensdag, december 28, 2016 Onder: Kennisbank

Wij zijn allemaal wel bekend met de CITO-toets. Deze eindtoets is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 in het basisonderwijs. De uitslag van de CITO-toets is uiterst belangrijk voor het verdere verloop van de schoolcarrière van het kind en zal het niveau in het voortgezet onderwijs grotendeels bepalen. De CITO trainer helpt leerlingen om zich perfect voor te bereiden op deze toets, maar ook op de entreetoets in groep 7.

Wat is een CITO trainer?

Met een CITO trainer is het mogelijk om een kind uitermate goed voor te bereiden op de uiteindelijke CITO-toets. De CITO trainer geeft het kind voornamelijk inzicht in de opzet van de toets, de vraagstelling en wat er precies verwacht kan worden. Dit haalt bij veel kinderen de spanning enigszins weg, wat een goed effect zal hebben op de uitslag. De vaardigheden van een kind zullen met de CITO trainer worden verstevigd.

Het laatste jaar op de basisschool is enorm spannend voor een kind en zeker de CITO toets zorgt voor extra spanning. De CITO trainer helpt een kind om zich goed voor te bereiden en met een duidelijk beeld naar de eindtoets toe te kunnen werken. De CITO trainer zorgt ervoor dat het beste uit een kind gehaald zal worden, het zorgt voor verbetering en aanscherping van de capaciteiten van het kind. 

De CITO trainer is erg belangrijk voor het kind, aangezien slechts een klein gedeelte van de basisscholen kinderen voorbereid op de eindtest. Sommige lesmethodes sluiten zelfs niet aan op de CITO toets, waardoor de CITO trainer nog belangrijker zal zijn.

Voordelen van de CITO trainer

De CITO trainer kent diverse voordelen voor het kind. Er kan goed geoefend worden, de kind kan inzien wat de toets zal inhouden en hoe de vraagstelling eruit zal gaan zien. Maar de CITO trainer kent nog meer voordelen:

– Belangrijke lesstof zal nogmaals herhaalt worden, deze stof komt voor in de toets.
– Het systeem bekijkt welke lesstof nog nadrukkelijker getraind moet worden.
– Betere resultaten op alle onderdelen van de CITO toets.
– Het kind zal meer zelfvertrouwen opdoen.
– Het kind zal minder stress ervaren en met vertrouwen toewerken naar de CITO toets.
– Het kind zal vertrouwt raken met de vraagstelling van de CITO toets.

Elk schooljaar een CITO toets

Wat veel ouders niet weten, dat is dat er in elk jaar op het basisonderwijs een CITO toets afgenomen zal worden. De eerste toetsen starten zelfs al in groep 1, elk kind maakt tweemaal per jaar een CITO toets. Hierin worden vier onderdelen met zekerheid afgenomen, dat zijn rekenen, begrijpend lezen en woordenschat, spelling en technisch lezen. Sommige scholen voegen daar nog een vijfde onderdeel aan toe en dat is studievaardigheden.

Deze leerlingvolgsystemen kennen dezelfde opmaak als de laatste CITO toets in groep 8. Het niveau van een kind zal dus door alle schooljaren worden gevolgd. Het eindresultaat van de CITO toets in groep 8 is het belangrijkste en zal voor een groot deel beslissen naar welk niveau het kind zal gaan in het voortgezet onderwijs. Er zal ook met een schijnoog gekeken worden naar de resultaten van de entreetoets in groep 7.

CITO trainer voor groep 4 tot groep 7

De CITO trainer kan worden gebruikt vanaf groep 4, maar is ook beschikbaar voor groep 5, 6 , 7 en 8. Er staat meer dan genoeg trainingsmogelijkheden klaar voor uw kind. Het grootste gedeelte van de kinderen start met de CITO trainer vanaf groep 6. Vanaf deze leeftijd is het een handige tool om te bekijken of het kind nog bijles nodig heeft op bepaalde onderdelen. Hoe vroeger er begonnen zal worden met de CITO trainer, hoe vertrouwder het kind zal worden met de vraagstelling.

De lesstof van de eerste basisschooljaren zullen in groep 7 worden herhaald. Dat komt omdat de nodige lesstof in de loop der jaren wegzakt, dit moet weer opnieuw worden opgehaald. Oefeningen die gedaan zullen worden met de CITO trainer helpen om deze lesstof te herhalen en zelfs te verbeteren.

Een groot deel van de basisscholen neemt in groep 7, de zogenaamde entreetoets af. Deze test is niet verplicht, maar kan wel de helpende hand bieden bij veel kinderen. De entreetoets is opgedeeld in vijf dagen en bestaat uit vijf onderdelen. Dit zijn begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, rekenen en taal. De uitslag van deze test is in de meest gevallen gelijkwaardig aan de uitslag van de CITO toets in groep 8.

CITO trainer voor kinderen in groep 8

Veel kinderen uit groep 8 worden klaargestoomd voor de CITO toets met behulp van de CITO trainer. Het is een mogelijkheid om het kind goed voor te bereiden en te laten wennen aan de vraagstelling. Daarnaast zal het kind met meer zelfvertrouwen toewerken naar de uiteindelijke toets, wat een positief effect zal hebben op de uitslag.

Scholen geven vaak eerst een schooladvies af, maar een hogere CITO eindscore kan ervoor zorgen dat een kind alsnog naar een hoger niveau kan gaan in het voortgezet onderwijs. De opzet van de CITO trainer is vrijwel gelijk aan de CITO toets.

Inhoud van de CITO trainer

Wat kan er nu precies verwacht worden van de CITO trainer? Waar zal de aandacht naar uitgaan en hoeveel baat heeft het kind bij deze training? Een CITO trainer legt de aandacht vooral op herhaling en automatisme. Het kind zal met de CITO trainer vooral leren om de context van de vragen beter te gebruiken, de juiste gegevens eruit te halen. Het kind zal leren om een goede strategie te kunnen gebruiken om vragen sneller en makkelijker op te lossen.

De uiteindelijke CITO toets bestaat namelijk voor een erg groot deel uit tekst, hier moet de juiste informatie uitgehaald worden en goed worden toegepast. De CITO trainer kan hierbij helpen, voornamelijk bij de onderdelen begrijpend lezen en zelfs bij rekenen. Rekensommen zullen namelijk met tekst worden vertaald, het gaat om verhaaltjessommen. 

In: Kennisbank 


Tags: cito  cito-toets  groep 8  eindtoets 
blog comments powered by Disqus

Vond je dit een nuttig blogbericht? Vul hiernaast vrijblijvend je naam en email in en ontvang GRATIS:

  • ‘150 Tips …om kinderen te laten zien dat je om ze geeft’ (Ebook).
  • Updates! Ik houd je op de hoogte van belangrijke updates.
  • Ontdek ook (net als 979 anderen) hoe jij (nóg) positiever voor je klas staat.
150 Tips ...om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!
Loading

 

 

Word Ook Fan!

 

 

Sint 2020Sint 2020