Autisme Bij Kinderen

Gepost door Scott de Jong op zondag, juni 24, 2012 Onder: Kennisbank

 

Ontwikkelingsstoornis

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Voor kinderen met autisme is de wereld opgebouwd uit losse fragmenten waar geen logische samenhang tussen bestaat. De kinderen begrijpen niet goed wat er om hen heen gebeurt en proberen, op een voor anderen vaak onbegrijpelijke manier, grip te krijgen op hun wereld.

 

Autisme en aanverwante contactstoornissen

Autisme en aanverwante contactstoornissen worden ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornissen genoemd (Pervasive Developmental Disorders). Pervasief wil zeggen dat het om een stoornis gaat die alle ontwikkelingsgebieden betreft. De groei van de verschillende ontwikkelingsgebieden verloopt ongelijk en kan zowel uitschieters naar boven als naar beneden vertonen. Een kind kan bijvoorbeeld nauwelijks sociaal vaardig zijn maar wel een normale taalontwikkeling hebben.

 

PDD = Pervasive Developmental Disorders

Onder PDD vallen dus verschillende stoornissen die goed van elkaar onderscheiden dienen te worden. Vier á vijf op de 10.000 kinderen zijn autistisch en 20 á 25 op de 10.000 kinderen heeft een stoornis die valt onder PDD. De drie hoofdkenmerken van autisme zijn:

 

1. Stoornis in de sociale interactie

Een autistisch kind kan zich niet goed inleven in sociale situaties en kan geen relaties aangaan met leeftijdgenootjes. Hij gedraagt zich niet sociaal wenselijk, weert contacten af of is juist heel claimend. Het kind herkent emoties op gezichten niet, begrijpt gebarentaal verkeerd en maakt geen of slechts vluchtig oogcontact.

 

2. Stoornis in de communicatie

Een autistisch kind heeft moeite met taal. Zijn taalgebruik is ongewoon, hij herhaalt alles letterlijk wat tegen hem gezegd wordt. Hij vindt het moeilijk om een gesprek te beginnen of voort te zetten. Zijn taalbegrip is verstoord.

 

3. Beperkte interessen en activiteiten, herhalen van stereotype gedragspatronen

Een autistisch kind vindt alles dat nieuw en anders is beangstigend en verzet zich dan ook tegen het aanleren van nieuwe dingen. Hij zoekt houvast in routines en rituelen en kan helemaal geobsedeerd raken door bepaalde voorwerpen. Hij kan heel lang geboeid bezig zijn met één spel of activiteit. Hij kan ook stereotype en zich herhalende bewegingen maken, zoals wiegen of wapperen met zijn handen.

 

Wat zijn de oorzaken van autisme?

Tegenwoordig gaat men er van uit dat autisme een voor 90 procent genetisch bepaalde ontwikkelingsstoornis is. Men is er bijna zeker van dat autisme wordt veroorzaakt door een aandoening waarbij meerdere genen (drie tot vijf) een rol spelen. Wellicht is er sprake van een ontwikkelingsstoornis van de hersenen die al tijdens de zwangerschap ontstaat. Er zijn vier keer zoveel jongens met autisme als meisjes. Autisme wordt in ieder geval niet veroorzaakt door een "verkeerde" opvoeding.

 

De bovenstaande tekst komt uit diverse (internet)bronnen. Ik heb geprobeerd de belangrijkste zaken op te schrijven. Aanvullingen en op- of aanmerkingen zijn altijd welkom. Zo helpen we elkaar. Dankjewel.

In: Kennisbank 


Tags: autisme  ontwikkelingsstoornis  pdd  oorzaken autisme 
blog comments powered by Disqus

Vond je dit een nuttig blogbericht? Vul hiernaast vrijblijvend je naam en email in en ontvang GRATIS:

  • ‘150 Tips …om kinderen te laten zien dat je om ze geeft’ (Ebook).
  • Updates! Ik houd je op de hoogte van belangrijke updates.
  • Ontdek ook (net als 979 anderen) hoe jij (nóg) positiever voor je klas staat.
150 Tips ...om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!
Loading

 

 

Word Ook Fan!

 

 

Positieve Start!